Curs seleccionat

FRANCÈS / CURS DE NIVELL A1 (90 h)

Dimarts i dijous 17:00 - 18:30

28/09/2021 - 02/06/2022

522,00 €

40,00 €

Introdueix les teues dades personals
   
 
 

Si has realitzat ja una prova de nivell o tens alguna acreditació fes ús dels camps d'Observacions i Documentació addicional per a facilitar-nos la informació.

Condicions de matriculació

1.- Prova de nivell. L’accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està condicionat a la realització d’una prova de nivell online, disponible al enllaç portal.centreidiomes.es. La realització de la prova de nivell no és garantia, en cap cas, de la reserva de plaça en els cursos.

2.- Drets d’inscripció. La primera vegada que una persona es matricula en un curs del Centre d'Idiomes Comporta el pagament els drets d'inscripció abans del començament del curs (40€). Aquesta matricula dona accés a tots els serveis de la plataforma de formació: els materials docents que no siguen llibres de text, tutories i classes en línia, activitats culturals celebrades en el centre, i altres avantatges. Els drets d'inscripció no són reembossables en cas de cancel·lació o baixa del curs.

3.- Descomptes. Els descomptes no acumulables entre si al fet que pot acollir-se són els següents:.

 1. 25% alumnat matriculat en la Universitat de València
 2. 10% Alumni UV
 3. 10% familiars primer grau de persones treballadores de la UV
 4. 10% Parc Cientific UV: persones treballadores del Parc i empreses allotjades i familiars en primer grau.
 5. Percentatge específic recollit a col·lectius inclosos en convenis o acords del CdI. (Consultar web)
 6. 10% per matricula en un segon curs.

Excepcionalment un 5% acumulable als anteriors descomptes per matrícula anticipada fins al 31 d'agost 2021. Els altres descomptes no són acumulables entre si.

Aquelles persones beneficiàries de descomptes en el preu dels cursos veuran reduït aquest import en formalitzar el pagament del curs, o en les últimes quotes si s'ha optat pel fraccionament del pagament. En cas de causar baixa, una vegada iniciat el curs, els descomptes perdran la seua efectivitat.

4.- Nombre d’alumnes per grup. Les places en els grups són limitades i haver realitzat prova de nivell o haver rebut informació sobre la disponibilitat de places en una data determinada no suposa reserva de plaça. Queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar el grup en funció de les necessitats del centre. Aquesta circumstància es posarà en coneixement de les persones afectades, els qui rebran informació d'altres grups disponibles o, en el seu cas, la devolució total de les quantitats abonades.

5.- Canvis de nivell / horari / grup. El canvi d'hora, grup o nivell ha de sol·licitar-se per escrit a la Secretaria: secretaria@centreidiomes.es. Aquests canvis estaran subjectes a la disponibilitat de places en els grups, hores i nivell sol·licitats.

6.- Avaluació. Es realitzarà una prova en finalitzar el curs en la qual s'avaluaran els coneixements, tant escrits com orals, per a determinar la consecució dels objectius fixats. Aquesta prova té caràcter obligatori per a l'obtenció del certificat d'assistència i aprofitament. En els cursos anuals es realitzaran a més dues proves parcials.

7.- Certificats. En un termini de quinze dies una vegada finalitzat el curs el certificat d'assistència o d'assistència i aprofitament estarà disponible, prèvia sol·licitud al correu secretaria@centreidiomes.es.

 1. Assistència. En el qual es farà constar el nombre d'hores del curs realitzat i el percentatge d'assistència.
 2. Assistència i aprofitament. A la finalització del curs, en cas d'haver aconseguit els objectius previstos per al nivell i una assistència mínima del 90%, es podrà obtindre un certificat on es farà constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el nombre d'hores del curs.

Excepcionalmente se podrá solicitar el certificado impreso en la Secretaría.

8.- Cancel·lació i baixes. En cas de voler cancel·lar la inscripció a un curs o donar-se de baixa, s'haurà d'emplenar la sol·licitud pertinent en la Secretaria del centre. S'acceptaran únicament sol·licituds de baixa presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes i d'acord amb les següents dates i condicions.

 1. Si es cancel·la la inscripció al curs amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d'inici de les classes es tindrà dret a la devolució íntegra de les quantitats abonades, amb l'excepció dels drets d'inscripció.
 2. Si es cancel·la la matrícula amb posterioritat al termini indicat en l'anterior apartat a., a causa d'alguna de les següents causes justificades, i que han de ser documentades: canvi d'horari del curs acadèmic de la UV en el qual s'haja matriculat; incorporació a un nou treball; canvi d'horari laboral; malaltia de llarga duració; o trasllat de residència a una altra ciutat, tindrà dret a les següents devolucions sobre les quantitats abonades:
  • Si es causa baixa fins al 23 de desembre, en els cursos anuals, podrà recuperar el 65% del preu del curs.
  • Si es causa baixa entre el 7 de gener i el 28 (29) de febrer, en els cursos anuals, podrà recuperar el 30% del preu del curs.

Els drets d'inscripció no es reembossaran en cas de cancel·lació o baixa. Així mateix, en cas que la devolució comportara despeses addicionals o taxes bancàries, aquests correran per compte de l'alumne.


Política de privacitat

Responsable: Centre d’Idiomes de la UV, SL - NIF: B- 96871504
Dir. postal: C/ Serpis 25 – 46022 València Telèfon: 963067781
Correu electrònic: lopd@centreidiomes.es

Les dades personals subministrades s'incorporaran al fitxer "Gestión de alumnos", titularitat del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L., les finalitats del qual són la gestió administrativa i econòmica del centre i la prestació dels serveis docents oferits. En el cas que vosté siga beneficiari de descomptes per estar vinculat a la Universitat de València com a personal, familiar de personal o estudiant, les seues dades seran cedides a la citada universitat per a realitzar les comprovacions oportunes sobre aquesta vinculació. Així mateix, en el cas de tindre domiciliat el pagament, les seues dades seran cedides a les entitats bancàries amb les quals treballa el Centre. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podran exercitar-los en C/ Serpis 25 - 46022 València, mitjançant sol·licitud per escrit que adjunte document identificatiu.

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la política de privacitat en la nostra pàgina web: https://www.centreidiomes.es/va/politica-de-privacitat.


Cal omplir tots els camps marcats amb (*) per a poder matricular-se.

 

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot plegat amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades i el seu possible robatori. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Oferim un pagament 100 % segur

En generals.centreidiomes.es garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és 100 % segura.
Totes les compres que faces en la nostra web estan avalades pel servidor segur de l'entitat bancària Banc Santander, de manera que les teues dades estan protegides i encriptades per la tecnologia més avançada, fet pel qual és molt més segur enviar les teues dades al servidor segur dels bancs que pagar en una gasolinera, restaurant, etc.

Què passa quan envie les meues dades a través de la xarxa?

Quan realitzes la compra i tries la forma de pagament, en el moment de punxar sobre el botó de Pagament per targeta el lloc web connecta amb el servidor segur, a partir d'aquest moment entres a navegar en zona segura i inscrius les teues dades bancàries en el servidor segur del banc, que s'assegura que l'operació reuneix els requisits de seguretat exigits i realitza l'operació, després de la qual n'apareix la confirmació i el comprador torna de nou a la botiga.

Podria conéixer algú la clau d'encriptació?

Cada vegada que un usuari es connecta a un servidor segur, aquest s'encarrega de generar una clau aleatòria per a la sessió que està establint amb l'usuari, mentre que el navegador del client genera una altra clau, igualment aleatòria, que li serveix per identificar-se en el servidor.
Si en el moment en què s'ha establit una connexió segura, altres usuaris es connecten a servidor, es tornen a generar unes noves claus per identificar els participants en la connexió.
El Servidor Segur s'encarrega que les claus generades no coincidisquen mai mentre s'estableixen diverses connexions simultànies.

Com sé que realment s'ha establit una connexió segura?

Podràs saber si t'has connectat a un servidor segur si l'adreça URL comença per "https: //".A més, els navegadors més utilitzats ho indiquen de manera gràfica mitjançant una icona que mostra a l'usuari si hi ha o no una connexió segura.

Quin protocol de seguretat s'utilitza en les transmissions?

En les connexions amb el servidor segur s'utilitzen les últimes especificacions del protocol de seguretat estàndard a la xarxa: SSL.

Quina entitat financera avala la seguretat en les meues transaccions?

Quan fas una compra amb una targeta de dèbit o crèdit en la web de Cursos Generals del Centre d'Idiomes de la UV s'estableix una connexió amb el servidor segur de Banc Santander, que aporta tota la seua experiència i infraestructura tecnològica per donar suport de manera segura i eficaç a totes les transaccions electròniques de compres que es facen en generals.centreidiomes.es. Quan arriba una petició de pagament al servidor segur de Banc Santander, aquest s'encarrega de gestionar l'autorització o denegació, en temps real, del pagament d'aquesta compra després de corroborar que totes les dades són correctes per realitzar el pagament.

3D Secure

La passarel·la de Banc Santander és compatible amb els nous protocols de pagament segur a internet introduïts per les marques Visa i Mastercard.
3D Secure és el sistema de pagament més segur amb targeta de crèdit perquè és capaç d'autentificar al titular de la targeta, garanteix que el client que està utilitzant un número de targeta n'és realment el titular. Això es realitza mitjançant una clau secreta que el seu propi banc li facilitarà i que només coneixerà vosté. En la majoria dels casos aquesta clau es pot demanar en línia. Per a més informació, pot consultar la web del seu banc o posar-s'hi en contacte.

Molt important

La nostra web només accepta el pagament amb targetes de crèdit que estiguen securitzades (3D Secure), de manera que necessitarà una clau especial per comprar per internet. Li l'haurà de proporcionar l'entitat financera emissora de la targeta, fent esment a la necessitat de tindre la clau virtual de 3D Secure. Recomanem utilitzar aquest sistema 3D Secure. Vosté s'assegura que és l'únic que pot fer compres amb la targeta, cosa per la qual es fa impossible el seu ús fraudulent en la xarxa, garantint la total seguretat de les transaccions.

Com protegim el teu pagament amb targeta de crèdit?

generals.centreidiomes.es utilitza un servidor basat en un dels sistemes de pagament segur més fiables d'internet: el protocol de seguretat SSL (Secure Socked Layer). (Si vols més informació, visita www.ssl.com).
Totes les teues dades personals i la informació que ens transmetes viatja de forma encriptada a través de la xarxa, i es protegeixen i codifiquen abans d'enviar-se per al seu processament.
Per al pagament amb Visa i Mastercard només s'acceptaran transaccions CES (Comerç Electrònic Segur). Després de verificar que la targeta està adherida al sistema CES, el sistema contactarà amb el banc que l'ha emés perquè el comprador autoritze la compra. Una vegada que el banc en confirme l'autenticitat, s'efectuarà el càrrec a la targeta. En cas contrari, la comanda serà cancel·lada.
La passarel·la de pagament que utilitzem per al teu pagament amb targeta de crèdit és de Banco Santander, que encripta les teues dades mitjançant el protocol SSL 256 bits. El nostre sistema no emmagatzema cap dada bancària de la targeta de crèdit, sinó que va directament al TPV Ecommerce (Terminal Punt de Venda) del banc.

Què és SSL?

Els últims avenços en tecnologia de navegadors i servidors han facilitat l'ús de serveis web sense preocupacions relacionades amb el frau electrònic. Un exemple d'això és Secure Sockets Layer (SSL), desenvolupat per Netscape, un protocol de seguretat enviat a la Internet Engineering Task Force (IETF) com a esborrany d'internet. Bàsicament, el protocol permet al navegador i al servidor d'una sessió web autentificar-se entre si i protegir la informació que, posteriorment, fluirà entre els dos punts. Mitjançant l'ús de tècniques criptogràfiques com la codificació i la signatura digital, el protocol:

 • Permet als navegadors i servidors web autentificar-se entre si.
 • Permet als propietaris de llocs web controlar l'accés a servidors, directoris, arxius o serveis particulars.
 • Permet compartir informació confidencial (com, per exemple, números de targetes de crèdit) entre el navegador i el servidor i mantindre-la inaccessible per a tercers.
 • Permet assegurar que les dades intercanviades pel navegador i el servidor no puguen corrompre's, ja siga de manera accidental o deliberada, sense que això siga detectat.