Cursos al LLOC DE TREBALL per a PAS, PDI i PIF
PAS PDI PIF Campus de Tarongers

Idioma: VALENCIÀ

OCTUBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 321,60 € per a PAS, PDI, PIF

OCTUBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 321,60 € per a PAS, PDI, PIF

OCTUBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 321,60 € per a PAS, PDI, PIF