Idioma: ESPANYOL

OCTUBRE

Duració: 25 h - Preu: 145,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 25 h - Preu: 145,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 25 h - Preu: 145,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 25 h - Preu: 145,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

OCTUBRE 2021 - GENER 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - MAIG 2022

FEBRER 2022 - JUNY 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

OCTUBRE 2021 - GENER 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - MAIG 2022

FEBRER 2022 - JUNY 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

OCTUBRE 2021 - GENER 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - JUNY 2022

OCTUBRE 2021 - GENER 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

GENER 2022 - MAIG 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - MAIG 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - JUNY 2022

GENER 2022 - MAIG 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - MAIG 2022

Duració: 60 h - Preu: 348,00 € (+Matrícula: 40,00 €)
* 65,00 € per a Erasmus Incoming UV

FEBRER 2022 - JUNY 2022