Idioma: ALEMANY

SETEMBRE 2021 - FEBRER 2022

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

FEBRER 2022 - JUNY 2022

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 90 h - Preu: 522,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - MAIG 2022

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

SETEMBRE 2021 - JUNY 2022

Duració: 45 h - Preu: 261,00 € (+Matrícula: 40,00 €)